Jagtlap - Indkaldelse til generalforsamling 2024

Jagtlap - Indkaldelse til generalforsamling 2024

16. feb. 2024 -- Tilføjet af : webmaster

 

Kære Medlem

Hermed indkaldes til generalforsamling i Fangel Forsamlingshus onsdag den 21 februar kl. 18:00, i henhold til vedhæftede dagsorden.

Vi har i bestyrelsen fundet at tiden er inde til at få opdateret vores oprindelige vedtægter, som er fra 1992.

Der er foretaget nogle få ændringer i forhold til sammensætningen af bestyrelsen, antal revisor og de oprindelige vedtægter, som aldrig er blevet rettet officielt, samt tilføjet nogle præciseringer.

De nye vedtægter er vedhæftet, hvor ændringer og præciseringer som er foretaget er fremhævet.

Vi glæder os til at se dig.

 

Indkaldelse til generalforsamling.

 

Onsdag den 21/2 2024 kl. 18:00 i Fangel forsamlingshus.

 

Vi starter med at spise

Svinekam stegt som vildt, waldorfsalat og brune kartofler

før generalforsamlingen.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.

 2. Beretning om foreningen i det forgangne år.

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

  Per Jacobsen (på valg – modtager genvalg)

  Steen Knudsen (på valg – modtager genvalg)

  Per Andersen (på valg – modtager genvalg)

  Klaus Knudsen (ikke på valg)

  Morten Loubjerg Andersen (ikke på valg)

  Henrik Bossen (ikke på valg)

 5. Valg af 1. suppleant & 2. suppleant

 6. Valg af revisor

 7. Behandling af indkomne forslag:

  Vedtagelse af reviderede vedtægter, foreslået af bestyrelsen.

 8. Eventuelt.

 

Efter generalforsamlingen kommer Mikkel Mastrup, som dyrker kravejagt i stor stil og fortæller om sine erfaringer med jagten på sorte fugle, samt giver tips og tricks videre.


Tilmelding senest søndag d. 18. februar

til post@fangeljagtforening.dk eller Morten Loubjerg - 4018 4571.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Fangel Jagtforening

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/