Fangel sogns Jagtforening blev stiftet 1. maj 1929.

Fangel Jagtforening med over 50 medlemmer, tilbyder sine medlemmer en lang række aktiviter, som gør foreningen til et naturligt samlingspunkt for alle med grønne og jagtlige interresser.

Fangel Jagtforening modtog Årets Naturpris fra Danmarks Jægerforbund i 2012, for sin store og forbilledlige indsats for hele naturen i nærområdet.

Fangel Jagtforening har til huse i Fangel Forsamlingshus, hvor møder, kursuser og foredrag afholdes.

Fangel Jagtforening har adgang til ca. 400 hektar areal, som bliver stillet til rådighed af sognets lodsejer. Her afholder foreningen fællesjagt og rævejagt. Vi laver bestandsovervågning, med vildttælling og vildtkamara. Hjælper og udfører med forskellige former for vildt- og naturpleje, samt udsætning.

Fangel Jagtforening har over 30 rævegrave, hvorfra vi driver rævejagt.

Ønsker du at være medlem af Fangel Jagtforening, sker det gennem Danmarks Jægerforbund. Aktuelle kontingentsatser for de forskellige medlemskategorier hos DJ tillægges dkr. 100,00 som er Fangel Jagtforenings andel.

Du kan melde dig ind via denne side eller kontakte vores kasserer. 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/