Lodsejere


Fangel jagtforening har mange lodsejere, som stiller deres jordstykker til rådighed for foreningen.

Her afholder vi vores fælles jagter og yder bistand med natur- og vildtpleje. Foretager vildttælling og overvågning for invasive arter. 

Er du interesseret i at stille din jord til rådighed for foreningen, så kontakt en fra Bestyrelsen.

Fangel Jagtforening takker alle lodsejer for at stille deres jorde til rådighed.

Oversigt over Lodsejere under opdatering.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/